• Slide02
  • Slide03
  • Karen 03
  • Slide01

Fagligt fokus & terapi

“Der eksisterer kun gensidig relationer og de bestandige klæfter mellem intentioner i relationer til hinanden”
– Michel Foucault, fransk psykolog og filosof.

Psykoterapi er kompleks disciplin, som kræver et akademisk grundlag. Psykologen skal have et indgående kendskab til psykens almene funktionsområder. Terapi kræver en god kontakt mellem psykolog og klient, og det er psykologens opgave at justere og vælge metoden alt efter hvordan terapien udvikler sig. Jeg bruger derfor kun veldokumenterede metoder og tilstræber mig på kontinuerlig videre uddannelse.

Gennem mit psykologfaglige virke, har jeg uddannet mig indenfor flere forskellige terapeutiske retninger og metoder. Jeg har igennem årene taget længerevarende terapeutiske videreuddannelser i kognitiv terapi og narrativ specialist uddannelse i narrativ terapi igennem DISPUK.

Narrativ terapi

Narrativ terapi er en terapeutisk retning, der er optaget af de fortællinger der præger vores liv og skaber muligheder og begrænsninger. I Narrativ terapi, arbejder man med den fortælling, som klienten har om sig selv. Narrativ terapi har fokus på, hvordan problemer og vanskeligheder fjerner mennesker fra det liv de foretrækker at leve. Formålet med terapien er derfor, at mindske problemets indflydelse på vores liv, så vi kan leve i overensstemmelse med vores værdier.

I den narrative terapi, vil fokus være at tale om problemer som noget udenfor personens identitet, fordi det øger mulighederne for at skabe forandring og leve det liv man ønsker.

Problemer kan fortælle noget om, hvad du står for, og hvad der er vigtigt for dig og hvilke værdier, du sætter højt. Den narrative samtale er således en samtale, hvor man undersøger problemhistorien, dens indflydelse på dit liv, men også udforske de nye historier og initiativer.

Kognitiv terapi

Kognitiv psykologi er studiet og behandling af de mentale processer. Hvis du bliver behandlet ved en kognitiv psykolog, trækker denne psykolog på videnskaben inden for kognitiv psykologi.

Fokus for den kognitive psykolog er de mentale processer, der påvirker adfærden. Det kan være at du har negative tanker og at disse negative tanker kommer til at bestemme, hvordan du tænker og agerer. Ideen er her, at hvis tankerne kan ændres, kan adfærden ændres. Når adfærden ændres, kan de problemer, som du har, forsvinde eller formindskes. Det kan eksempelvis være præstationsangst, socialfobi eller OCD.

Særligt om børne- og ungesamtaler

I terapi med børn og unge tager jeg udgangspunkt i det enkelte barn eller ung. Jeg tilrettelægger min metode, efter de informationer jeg får igennem samtaler med barnet eller forældrene. I terapirummet kan samtalen bestå både at samtale som leg. Desuden bruger jeg ofte elementer fra tegneterapi i samtalerne. Børn har ofte et andet ”sprog” end voksne. De ting som barnet endnu ikke forstår eller kan beskrive sprogligt kan de udtrykke gennem andre kanaler, som eksempelvis leg og tegninger.

Jeg arbejder, med at barnet får mulighed for, at udtrykke sig i, den ramme der passer til barnets udviklingsområde. Jeg tager samtidig altid udgangspunkt i det, som barnet eller den unge selv oplever er et problem og i fællesskab arbejder vi hen mod en løsning af problemet.

Det er min erfaring, at forældre og andre omsorgspersoner er afgærende for at hjælpe børn videre. Derfor kan forældrene bliver inddraget i forløb med børn, således at de sammen arbejder hen mod løsninger. Andre gange kan det være tilstrækkeligt at forældrene kommer alene for at få rådgivning.

Unge foretrækker oftest at komme alene.

Det sker at børn og unge har andre vanskeligheder. Det kan være kognitive, indlæringsmæssige eller sociale vanskeligheder.  Desuden kan der være mistanke om udviklingsforstyrrelser og det kan derfor være relevant af afdække disse vanskeligheder for at afhjælpe barnet eller den unge bedst.

Når jeg foretager børnepsykologiske undersøgelser, anvender jeg et bredt udvalg af test for at kunne beskrive barnet eller den unges ressourcer og vanskeligheder. De psykologiske undersøgelser er beskrevet mere grundlæggende her.

Information

Karen Margrethe Glass
Søndergade 14, 1tv,
8600 Silkeborg

CVR: 33096143

Tlf.: 3022 3305

Medlem af

Kort

×

Ring op

Skriv til os

Udfyld formularen og jeg kontakter dig hurtigst muligt.
Jeg ser frem til at høre fra dig.


Menu