• Foraeldrekompetence
  • Stotte 01
  • Slide02

Rådgivning og støttesamtaler

Jeg tilbyder rådgivning og vejledning til fagfolk samt forældre, børn og unge med følelsesmæssige,
sociale og udviklingsmæssige eller adfærdsmæssige problemstillinger.
 
Rådgivning gives på baggrund af forældres eller lærerens/pædagogens bekymring i forhold til aktuelle problemstillinger eller som opfølgning på en psykologisk undersøgelse. 
 
Afhængig at problemstillingerne, kan det være en generelt pædagogisk-psykologisk rådgivning, eller en mere specifik specialpædagogisk og neuropædagogisk vejledning. eksempelvis i forhold til autisme, Asperger syndrom, ADHD, hjerneskade, udviklingshæmning og indlæringsvanskeligheder.
 
Udgangspunktet er barnets/den unges styrkesider. Der ydes rådgivning og vejledning i forhold til hensigtsmæssige pædagogiske strategier og metoder.
 
Der kan både være tale om enkelte samtaler, eller længerevarende forløb.

Støttesamtaler til mennesker med udviklingsforstyrrelser, ADHD, autisme, hjerneskade

Jeg tilbyder også støtte samtaler til børn, unge og voksne med autisme, asperger syndrom, ADHD, hjerneskade mv. Indholdet i samtalerne er naturligvis individuelt og aftales i samarbejde med den enkelte. Et eksempel på et tema kan være hjælp til forståelse af, hvad det vil sige at have en autismespektrum forstyrrelse.

Samtaler af denne type handler således meget om identitet og hvad det betyder, at skulle leve med et livslangt handicap. Samtalerne kan også have fokus på at hjælpe den enkelte med at håndtere konflikter i hverdagen eller hjælpe den enkelte til at blive bedre til at begå sig i sociale sammenhænge. Samtalerne kan ligeledes have fokus på kompenserende strategier således at personen kan bruge sine ressourcer, til at kompensere for sine vanskeligheder.

I samtalerne kan også indgå psykoedukation, som er pædagogisk metode, hvor der formidles viden om psykisk lidelse, vanskeligheder og behandling. Der tales om handlemuligheder og målet er en positiv selvopfattelse.

Samtaler til pårørende med erhvervet hjerneskade

En blodprop eller en blødning i hjernen rammer hvert år cirka 12.500 mennesker i Danmark. Andre erhvervede hjerneskader rammer godt 9.000 herhjemme hvert år. De hjerneskader skyldes fx ulykker, iltmangel eller sygdom i hjernen. Der lever ca. 120.000 personer med en hjerneskade i Danmark.

Hjerneskaden ændrer livet, som man kender det – uanset, om man er ramt eller pårørende. Familien skal leve med følgevirkninger som tale- og sprogproblemer, svækket hukommelse, overbliksvanskeligheder, at man mangler initiativ, har ændret adfærd, lammelser. Mange hjerneskade ramte familier er det den særligt tunge træthed, en hjerneskade kan give, som kan være vanskelig af leve med for begge partner.

Men vi ved også, at mange pårørende føler, de står alene med de store, praktiske og følelsesmæssige udfordringer, der følger med, når man skal leve sammen med et menneske med en hjerneskade. I samtalerne kan vi tale med nogle af de tanker som pårørende står med og den nye identitet og liv, som i begge skal vende jer til. Derudover kan der også tilbydes edukation omkring hjerneskade problematikker, således at du/I forstår jeres pårørendes reaktionsmønstre bedre.

Jeg holder også samtaler for børn og unge som er pårørende og er ramt af følgerne af hjerneskade.

Samtaler til pårørende og søskende til mennesker med udviklingsforstyrrelser

Jeg tilbyder samtaleforløb for søskende og forældre i familier, hvor der er et eller flere børn med ADHD, autisme og Asperger syndrom. For søskende har kurset til formål at blive set og hørt og få sat ord på de modstridende følelser i forhold til en bror og søster med autisme eller ADHD. I kan ligeledes få viden om autisme og redskaber til bedre at kunne tackle nogle af de problematikker, man lever med i dagligdagen.

Forældre kan få et skærpet fokus på søskendebørnene, som kan føle sig oversete og har mange modstridende følelser og bliver bede klædt på til at takle de problematikker og konflikter, som opstår mellem børnene.

Information

Karen Margrethe Glass
Søndergade 14, 1tv,
8600 Silkeborg

CVR: 33096143

Tlf.: 3022 3305

Medlem af

Kort

×

Ring op

Skriv til os

Udfyld formularen og jeg kontakter dig hurtigst muligt.
Jeg ser frem til at høre fra dig.


Menu