Praktisk og fortrolighed

Adresse

Samtalerne forgår i:

Psykologgruppen
Søndergade 14,1tv
8600 Silkeborg

Telefon: 3022 3305 på hverdage ml. kl. 9.00 – 16.00
Hvis der er telefonsvarer på, kan du lægge en kort besked. Jeg vil så kontakte dig hurtigst muligt.

Du kan også vælge at sende mig en mail eller en sms. Skriv gerne dit telefonnummer, så ringer jeg dig op hurtigst muligt. I mailen kan du/I præcisere hvad der ønskes hjælp til.
Hvis du har brug for at sende personfølsomme oplysninger skal i bruge følgende adresse:
psykolog-glass@outlook.com

Honorar

Samtaler: 1050 kr. for 45 minutter.

Ved opgaver for offentlige instanser og i undersøgelsesopgaver er timeprisen 1100 for 60 minutter.

Ved psykologiske undersøgelserberegnes efter timepris eller aftales prisen ved henvendelse.

Tilskud

Sundhedsforsikring

Har du selv eller din arbejdsplads en sundhedsforsikring, kan der ydes hel eller delvis dækning for udgifter til psykologbehandling.

Sygesikringen Danmark

Sygesikringen Danmark yder tilskud til behandlingen. (se regler på sygesikringen Danmarks hjemmeside)

Forsikringsselskaber

Nogle forsikringsselskaber dækker udgiften til psykologbehandling

Klinikken har ikke overenskomst med den offentlige sygesikring.

Håndtering af personfølsomme oplysninger

Jeg er autoriseret af Psykolognævnet, samt medlem af Dansk Psykologforening og underlagt de fælles nordiske regler om etik og tavshedspligt.

Behandling af oplysninger

I forbindelse med psykologisk behandling er jeg som dataansvarlig forpligtet til at indsamle og behandle en række personoplysninger, jfr. Psykologloven og Bekendtgørelse om ordnede optegnelser for psykologer. Denne privatlivspolitik beskriver, hvordan jeg i den forbindelse bruger og i særlige tilfælde videregiver dine personoplysninger.

Typer af oplysninger

Jeg indsamler og behandler følgende typer af personoplysninger (i det omfang det er relevant):

Almindelige kategorier af personoplysninger:

 • Navn, adresse, e-mailadresse, telefonnr., cpr-nummer, køn, familieforhold, sociale forhold, arbejde og uddannelse.

Særlige kategorier af personoplysninger (”følsomme personoplysninger”):

 • Helbredsoplysninger

Formål

Jeg behandler personoplysninger til følgende formål:

 • Behandling
 • Udarbejdelse af attester til brug for myndigheder, forsikringsselskaber mv.
 • Kommunikation med andre sundhedspersoner, læger eller sygehuse
 • Afregning og indberetning til f.eks. Sygeforsikringen Danmark, forsikringsselskaber, kommuner mv.
 • Overholdelse af forpligtelser i henhold til gældende lovgivning, herunder EU’s databeskyttelsesforordning (GDPR), databeskyttelsesloven og anden relevant sundhedsretlig lovgivning, f.eks.

Dokumentationspligt

Overholdelse af basale principper for behandling af personoplysninger og juridisk hjemmel for behandlingen

Iværksættelse og vedligeholdelse af tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger, herunder men ikke begrænset til at hindre uautoriseret adgang til systemer og oplysninger, hindre modtagelse eller distribution af ondsindet kode, standsning af overbelastningsangreb (denial-of-service-angreb) og beskadigelser af computersystemer og elektroniske kommunikationssystemer

Undersøgelse af mistanke eller viden om sikkerhedsbrud og rapportering til individer og myndigheder

Håndtering af forespørgsler og klager fra registrerede og andre

Håndtering af inspektioner og forespørgsler fra tilsynsmyndigheder

Håndtering af tvister med registrerede og tredjeparter.

Frivillighed

Når jeg indsamler personoplysninger direkte fra dig, giver du personoplysningerne frivilligt. Du er ikke forpligtet til at give disse personoplysninger til mig. Konsekvensen af ikke at give mig personoplysningerne vil være, at jeg ikke kan varetage formålene ovenfor og dermed ikke vil kunne behandle dig.

Håndtering af personfølsomme oplysninger

Jeg er autoriseret af Psykolognævnet, samt medlem af Dansk Psykologforening og underlagt de fælles nordiske regler om etik og tavshedspligt.

Behandling af oplysninger

I forbindelse med psykologisk behandling er jeg som dataansvarlig forpligtet til at indsamle og behandle en række personoplysninger, jfr. Psykologloven og Bekendtgørelse om ordnede optegnelser for psykologer. Denne privatlivspolitik beskriver, hvordan jeg i den forbindelse bruger og i særlige tilfælde videregiver dine personoplysninger.

Typer af oplysninger

Jeg indsamler og behandler følgende typer af personoplysninger (i det omfang det er relevant):

Almindelige kategorier af personoplysninger:

 • Navn, adresse, e-mailadresse, telefonnr., cpr-nummer, køn, familieforhold, sociale forhold, arbejde og uddannelse.

Særlige kategorier af personoplysninger (”følsomme personoplysninger”):

 • Helbredsoplysninger

 

Formål

Jeg behandler personoplysninger til følgende formål:

 • Behandling
 • Udarbejdelse af attester til brug for myndigheder, forsikringsselskaber mv.
 • Kommunikation med andre sundhedspersoner, læger eller sygehuse
 • Afregning og indberetning til f.eks. Sygeforsikringen Danmark, forsikringsselskaber, kommuner mv.
 • Overholdelse af forpligtelser i henhold til gældende lovgivning, herunder EU’s databeskyttelsesforordning (GDPR), databeskyttelsesloven og anden relevant sundhedsretlig lovgivning, f.eks.

Dokumentationspligt

Overholdelse af basale principper for behandling af personoplysninger og juridisk hjemmel for behandlingen

Iværksættelse og vedligeholdelse af tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger, herunder men ikke begrænset til at hindre uautoriseret adgang til systemer og oplysninger, hindre modtagelse eller distribution af ondsindet kode, standsning af overbelastningsangreb (denial-of-service-angreb) og beskadigelser af computersystemer og elektroniske kommunikationssystemer

Undersøgelse af mistanke eller viden om sikkerhedsbrud og rapportering til individer og myndigheder

Håndtering af forespørgsler og klager fra registrerede og andre

Håndtering af inspektioner og forespørgsler fra tilsynsmyndigheder

Håndtering af tvister med registrerede og tredjeparter.

Frivillighed

Når jeg indsamler personoplysninger direkte fra dig, giver du personoplysningerne frivilligt. Du er ikke forpligtet til at give disse personoplysninger til mig. Konsekvensen af ikke at give mig personoplysningerne vil være, at jeg ikke kan varetage formålene ovenfor og dermed ikke vil kunne behandle dig.

Information

Karen Margrethe Glass
Søndergade 14, 1tv,
8600 Silkeborg

CVR: 33096143

Tlf.: 3022 3305

Medlem af

Kort

×

Ring op

Skriv til os

Udfyld formularen og jeg kontakter dig hurtigst muligt.
Jeg ser frem til at høre fra dig.


Menu