• Slide02
  • Foraeldrekompetence

Samtaler og terapi med adopterede. Rådgivning til adoptivforældre

Jeg er tilknyttet PAS-ordningen og tilbyder PAS-samtaler med tilskud fra Ankestyrelsen.

Som psykolog har jeg mange års erfaring med adoption og tilknytningsrelaterede problemstillinger. Jeg tilbyder derfor samtaler og terapi til børn, unge og voksne adopterede samt rådgivning til adoptivforældre.

En adoption varer hele livet og det er min erfaring, at nogle voksne adopterede kan få vanskeligheder på baggrund af sammenblanding af flere ting. Det kan være særlige forhold fra tiden før adoptionen, konkrete hændelser efter adoptionen og der kan senere i livet opstå adoptionsrelaterede udfordringer. Udfordringerne kan blandt andet opstå ved større livsændringer fx et jobskifte, indgåelse af ægteskab, ved skilsmisse, eller når du selv bliver forælder. I samtalerne tages udgangspunkt i den adopteredes egen problemstilling.

Rådgivning til adoptivforældre

I rådgivningssamtalerne med forældre vedrørende adoption, tages der udgangspunkt i, de mange overvejelser som forældrene har omkring det adopterede barn. Forældrene har ofte mange overvejelser omkring barnets trivsel. Men børns reaktionsmønstre er forskellige. I samtalerne tages udgangspunkt i det enkelte barnets alder og udvikling, og hvilke problemstillinger det har aktuelt.

Samtalerne kan også, handle om forædlerens forventninger og ønsker, men også den utryghed der kan komme hvis barnet ikke tør knytte sig. Adopterede har haft mindst to traumatiserede oplevelser i deres korte liv. De har mistet deres biologiske forældre, og de er blevet flyttet til et nyt hjem. Jeg har et indgående kendskab til tilknytningsrelaterede problemstillinger og kan vejlede i omkring de problemstillinger som adoptivforældre står med i dagligdagen.

Langt de fleste adoptivbørn får med tiden et tæt og naturligt forhold til sin nye familie og klarer sig godt.

Information

Karen Margrethe Glass
Søndergade 14, 1tv,
8600 Silkeborg

CVR: 33096143

Tlf.: 3022 3305

Medlem af

Kort

×

Ring op

Skriv til os

Udfyld formularen og jeg kontakter dig hurtigst muligt.
Jeg ser frem til at høre fra dig.


Menu