• Slide02

Neuropædagogik – en vej til at høje kvaliteten af den eksisterende faglighed

Viden om hvornår ens hjernen fungerer godt og hvornår den belastes er relevant, for at der kan udarbejdes kompenserende strategier for det enkelte barn eller borger. Jeg yder derfor vejledning i kompenserende lærings strategier, baseret på en neuropædagogisk tilgang.

I neuropædagogikken bliver viden om hjernens funktioner omsat til pædagogisk praksis. Målet med neuropædagogik er at skabe og fremme barnet eller den voksnes kompetencer via en helhedsorienteret og handlepræget pædagogik. 

Neuropædagogikken har sin oprindelse i arbejdet med mennesker med senhjerneskade, men er siden bredt sig til, at blive en forståelsesramme for andre faggrupper, hvor hjernes funktioner bliver omsat til pædagogisk praksis. Dette han eksempelvis være i den pædagogisk tilgang til;

 • Udviklingshæmmede
 • Medfødt- og erhvervet hjerneskade
 • Indlæringsvanskeligheder
 • Mennesker med autisme spektrum forstyrrelser
 • Opmærksomhedsforstyrrelser
 • Demens sygdomme

Neuropædagogisk praksis er således rettet mod tilpasning af rammer, strukturer og samspil, så det bedst muligt understøtter den enkeltes livskvalitet og trivsel.

Når jeg udarbejder med psykologiske undersøgelser, så bruger jeg ofte neuropædagogikken, som en forståelsesramme til de vejledninger jeg kommer med. Målet er at give det enkelte menneske optimale lærings- og livsvilkår.

Kompenserende strategier an eksempelvis være;

 • STOP OP og TÆNK
 • En ting af gangen
 • Ned i tempo
 • Tal højt
 • Skriv ned i punktform
 • Få hjælp til gode systemer/kalender/rutiner
 • Lav aftaler om tegn

 • Mindsk/fjern støj f.eks. sluk radioen
 • Planlæg og opdel opgaven i mindre dele
 • Forvent at ting tager længere tid, end man regner med
 • Evaluere, gerne sammen med en
 • ”Kort men godt”
 • Hensyn til hjernetræthed

Information

Karen Margrethe Glass
Søndergade 14, 1tv,
8600 Silkeborg

CVR: 33096143

Tlf.: 3022 3305

Medlem af

Kort

×

Ring op

Skriv til os

Udfyld formularen og jeg kontakter dig hurtigst muligt.
Jeg ser frem til at høre fra dig.


Menu